Pasieka "Cudny Miodek"

Pszczelarstwo jest moim hobby i wielką pasją, którą zaraził mnie mój dziadek. To on uczył i szkolił mnie od najmłodszych moich lat przekazując swoją ogromną wiedzę i doświadczenie. Początkowo była to dziecięca ciekawość i chęć do poznawania życia pszczół, która z czasem przerodziła się w miłość do tych stworzeń. To od dziadka dostałem pierwsze swoje własne ule i w 2004r uzyskałem tytuł Mistrza Pszczelarskiego.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie cudnymiodek.pl pochodzą z własnej pasieki, która zlokalizowana jest na czystych terenach wiejskich gminy Daszyna województwa łódzkiego. Pasieka "Cudny Miodek" zarejestrowana jest w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie natomiast sprzedaż produktów pszczelich odbywa się w ramach sprzedaży bezpośredniej nr 10045607.

Tomasz Walter

Miód kupujesz pszczoły ratujesz

Zima w pasiece "Cudny Miodek":

Jak powstaje miód w pasiece "Cudny Miodek":

Wtapianie węzy do nowych ramek i mały pomagier :)

Odkłady pszczele 2016